Skip links

Moleküler Biyoloji

Moleküler Biyoloji

Laboratuvarımızda sunulan hizmetler şunlardır:

  • Moleküler biyolojik yöntemlerle tanı çalışmaları (PCR, Real time PCR, Western Blot, restriksiyon enzimleri)
  • GC hizmetleri
  • Endüstri için enzim aktivitesi tayin çalışmaları
  • Mikroorganizma tiplendirme çalışmaları (hazırlık aşamasında)
  • Pilot ölçekte mikrobiyal üretim
  • Endüstriyel ürün geliştirilmesine yönelik konularda literatür taraması
  • Endüstriye yönelik mikrobiyal suş geliştirme
  • Danışmanlık hizmetleri
  • İlaç sanayii, deterjan, gıda ve tekstil endüstrisi ile iş birliği yaparak, enzimler ve ürünleri ile ilgili sorunlarına çözüm aramak