Skip links

Moleküler Biyoloji Ürünleri

Moleküler Biyoloji Ürünleri

  • Nükleik asit ekstraksiyon sistemleri
  • PCR Amplifikasyon miskleri
  • Real Time PCR Kitleri
  • Taq DNA Polimeraz
  • Hot Start Taq DNA Polimeraz
  • DNA Saflaştırma Kiti
  • PCR Ürün Temizleme Kiti
  • DNA Ladder
  • dNTP Miks / dNTP Set
  • Solüsyonlar ve diğer ürünler

Ayrıntılı bilgi için;
info@cephalink.com
+90 537 330 21 79
+90 216 377 80 08