Skip links

Elisa Kitleri

Elisa Kitleri

Elisa kitleri, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) testlerini yapmak için gereken tüm bileşenleri içeren hazır kullanıma uygun paketlerdir. Bu kitler, çeşitli biyolojik örneklerde (kan, serum, tükürük, idrar vb.) belirli bir antijeni veya antikoru tespit etmek için kullanılır. Elisa kitleri genellikle belirli bir analitin (hedef molekül) tespiti için optimize edilmiştir ve kullanıcıların bu analitleri tespit etmek için gerekli olan reaktifleri ve ekipmanları bir araya getirmelerini gerektirmez.

Elisa kitleri çeşitli türlerde bulunur ve kullanım amaçlarına göre farklılık gösterebilir. Temel olarak, Elisa kitleri aşağıdaki kategorilere ayrılabilir:

İmmünosorbent Assay (Sandwich) ELISA Kitleri: Bu kitler, belirli bir antijeni tespit etmek için kullanılır. İlk olarak, mikrotitre plakasının yüzeyine analitin karşıtı antikorları sabitlenir. Daha sonra, örnekteki analitler eklenir ve plakaya bağlanır. Son olarak, ikincil bir antikor, analiti saptamak için kullanılır. Bu antikor, bir enzim etiketi taşır ve belirli bir sinyal üretmek için kullanılır.

Competitive (Rekabetçi) ELISA Kitleri: Bu kitler, örnekte belirli bir antijeni veya antikoru tespit etmek için rekabet prensibine dayanır. Analit ve bir enzim etiketi içeren bir reaktif (örneğin, hedef molekül ve enzim etiketli bir analog) birlikte örneğe eklenir. Reaktifler, örnekteki hedef molekül ile rekabet eder. Daha sonra, plakaya sabitlenmiş bir antikor eklenir ve hedef molekülle bağlanır. Reaksiyon sonucunda, sinyal şiddeti hedef molekülün konsantrasyonu ile ters orantılıdır.

Indirect (Dolaylı) ELISA Kitleri: Bu kitler, analiti tespit etmek için dolaylı bir antikor bağlanma yöntemini kullanır. İlk olarak, plakaya sabitlenmiş bir antijen eklenir ve örnekteki antikorlar bu antijene bağlanır. Daha sonra, birincil bir antikor eklenir ve bu antikor örnek antikorlarına bağlanır. Son olarak, ikincil bir antikor eklenir ve bu antikor bir enzim etiketi taşır. Bu sayede, hedef molekülün varlığı sinyal olarak tespit edilir.

Elisa kitleri genellikle kolay kullanımları, hızlı sonuçlar ve yüksek duyarlılık ve özgüllükleri ile bilinir. Kullanıcılar, genellikle kitlerin talimatlarına göre örnekleri hazırlar ve testi yürütürler. Sonuçlar genellikle görsel olarak okunabilir veya bir spektrofotometre veya okuyucu kullanılarak ölçülür.

Ayrıntılı bilgi için; info@cephalink.com
+90 537 330 21 79
+90 216 377 80 08