Skip links

ELISA

ELISA

Elisa testi, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay’ın (Enzim Bağlı İmmün Sorbent Testi) kısaltmasıdır. Bu test, çeşitli biyolojik örneklerde (kan, serum, tükürük, idrar vb.) belirli bir antijeni veya antikoru tespit etmek için kullanılan yaygın bir immünolojik test yöntemidir.

Elisa testi genellikle bir mikrotitre plakası üzerinde yapılır. İlk olarak, plakadaki bir yüzeyde hedef analit (antijen veya antikor) bağlanır. Daha sonra, örnekteki potansiyel hedef moleküller plakaya eklenir. Eğer bu hedef moleküller varsa, bağlanırlar ve plakaya sabitlenirler. Daha sonra, birincil antikorlar eklenir ve bu antikorlar hedef moleküllere bağlanır. Ardından, ikincil bir enzim etiketi içeren bir antikor eklenir. Bu ikincil antikor, birincil antikor ile reaksiyona girer ve sabitlenmiş enzim etiketini içerir. Son adımda, bir reaktif eklenir ve plaka okunur. Eğer hedef moleküller varsa, enzim etiketi ile işaretlenmiş olurlar ve reaktif ile reaksiyona girerler, bu da belirli bir sinyal üretir. Sinyal ölçülerek, örnekteki hedef molekülün varlığı veya miktarı hakkında bilgi sağlanır.

Elisa testleri, tıbbi tanı, tıbbi araştırmalar, gıda güvenliği kontrolü, çevresel analizler ve biyoteknoloji gibi çeşitli alanlarda kullanılır. Bu testler, hastalıkların teşhisi, enfeksiyonların tespiti, alerji testleri, hormon seviyelerinin belirlenmesi gibi çeşitli uygulamalarda önemli bir rol oynar.

Ayrıntılı bilgi için;
info@cephalink.com
+90 537 330 21 79
+90 216 377 80 08