Skip links

Davranış Analiz Sistemi

Davranış Analiz Sistemi

Cephalink, deney hayvanlarıyla yürüttüğünüz davranış çalışmalarının tam otomatize bir şekilde analizini sağlayan video izleme sistemi sunmaktadır.
Sistem açık alan testi,yükseltilmiş artı labirenti,morris su tankı,3 odalı sosyal tanıma testi gibi birçok davranış bilimiyle tam uyumludur.

Temel olarak, kafes içerisinde deney hayvanına ait;

  1. Toplam katedilen mesafe,
  2. Ortalama hız,
  3. Katedilen mesafeye ait harita grafiği,
  4.  Konsantre Zaman Alanlarını Görselleştiren Isı Haritaları
  5. Uyuma uyanık kalma süreleri,

mesafe, hareket ve pozisyona ait verileri sağlamaktadır.

1-Toplam Kat Edilen Mesafe:

Bu temel metrik, denetlenen kafes ortamındaki kemirgenin genel aktivite düzeyini nicel bir ölçü olarak sunar. Davranışsal nörobilim ve farmakoloji gibi bilimsel çalışmalar genellikle kemirgenin ilgilenme, keşif ve genel hareketlilik düzeyini değerlendirmek için toplam kat edilen mesafeye dair veri oldukça kullanışlıdır. Bu parametredeki değişiklikler, kemirgenin genel davranışındaki değişiklikleri, deneysel uyarıcılara olan potansiyel tepkilerini ve müdahalelerin genel etkilerini değerli bir şekilde yansıtabilir. Araştırmacılar genellikle bu hareketleri hassas bir şekilde yakalamak ve analiz etmek için kızılötesi sensörlü otomatik izleme sistemlerinden veya video izleme sistemlerinden yararlanır (Noldus Information Technology, n.d.).

2-Ortalama Hız:
Kullanıcıya deney süresi boyunca hayvana ait hız bilgisinin zaman içerisinde yayılımını sunmaktadır.
Toplam kat edilen mesafe ile birlikte ortalama hız, kemirgenin hareket dinamikleri üzerinde bir perspektif sunar. Bu veri, deneysel koşulların veya ilaç müdahalelerinin kemirgenin lokomotor aktivitesi üzerindeki etkilerini araştıran çalışmalarda özellikle önemlidir. Ortalama hızdaki değişiklikler, enerji seviyelerinde artış veya azalma dönemlerini gösterebilir ve kemirgenin çevresindeki değişikliklere olan davranışsal tepkilerini aydınlatabilir. Araştırmacılar, bu ince detayları yakalamak ve analiz etmek için gelişmiş izleme teknolojilerinden yararlanırlar (Speed et al., 2018).

3- Katedilen mesafeye ait harita grafiği:

Katedilen mesafeye ait harita grafiği, hayvanın video süresi boyunca hangi yolları izlediğini göstermektedir. Bu grafik incelenerek video boyunca hayvanın nasıl bir trajectroy izlediği gözlemlenmiş olur.

Şekil 9. Katedilen mesafeye ait harita grafiği

4- Konsantre Zaman Alanlarını Görselleştiren Isı Haritaları

Konsantre zaman alanlarını vurgulayan ısı haritaları, ilgi veya tercih bölgelerini belirlemek için son derece değerlidir. Bu veri, kemirgenin beslenme, sosyal etkileşim veya diğer davranışlarla ilişkilendirilen belirli konumları belirlemede yardımcı olur. Uzamsal ve zamansal çözünürlük sunan gelişmiş izleme sistemleri aracılığıyla araştırmacılar, kafes içindeki davranışsal desenleri görsel olarak temsil eden ısı haritaları oluşturabilirler (Kalueff et al., 2016).

Isı-Sıcaklık Grafiği kullanıcıya, hayvanın deney boyunca hangi bölgelerde daha çok zaman geçirdiğini gözlemleyebilmesini sağlar. Örnek bir çıktı Şekil 10.’da verilmiştir.

Şekil 10. Gözlemlenebilir Isı-Sıcaklık grafiği

Ayrıntılı bilgi için;
info@cephalink.com
+90 537 330 21 79
+90 216 377 80 08