Skip links

Genom Dizileme

Genom Dizileme

Cephalink bünyesinde barındırdığı yeni nesil dizileme sistemi platformları ile aşağıdaki DNA tabanlı dizileme hizmetlerini sunmaktadır;

  • Tüm genom dizileme (de novo
  • Tüm genom dizileme (yeniden dizileme “re-sequencing”)
  • Ekzom dizileme
  • Metagenom dizileme
  • GBS (dizileme ile genotipleme, “genotyping by sequencing”)
  • Hedeflenmiş bölge dizileme
  • Amplikon dizileme
  • Gen panelleri