Skip links

İmmunohistokimya (IHC)

İmmunohistokimya (IHC)

İmmunohistokimyasal inceleme, bir dokuda özel bir antijeni (proteini) ya da hücreyi arama tekniğidir. Başlıca kullanım alanları ;

  • Tümör hücrelerinin tanınması
  • Tümörün alt tiplerinin belirlenmesi (melanoma, yassı epitel hücreli karsinoma vb. gibi),
  • Malign tümörün orijinin tespiti,
  • Bazı kanserlerde, tedaviye yönelik belirtilerin ve prognostik faktörlerin araştırılması (Meme kanserinde, c-erbB2, ER, PR ve Ki-67 çalışılması gibi),
  • İyi huylu ve kötü huylu tümör ayrımının yapılması
  • Hücre tarafından salgılanan yapıların araştırılıp hücrenin natürünün tespit edilmesidir.